Brief Patiëntenfederatie Nederland aan Vaste Kamercommissie VWS : Schep helderheid in zorgpolisland

Het aantal zorgpolissen neemt nog steeds toe1 en veel polissen blijken nagenoeg gelijk. Het polisaanbod is zeer onoverzichtelijk voor verzekerden. Het is daardoor lastig om een passende zorgverzekering te kunnen kiezen2 . Dat kan er toe leiden dat verzekerden bij een klein inhoudelijk verschil onnodig voor een duurdere polis kiezen. Tegelijkertijd is er nauwelijks zichtbaar aanbod van polissen met extra aandacht voor mensen met een chronische ziekte of aandoening.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland