Bijniermagazine nummer 68 verschijnt eind juni

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Eind deze maand verschijnt ons Bijniermagazine weer met diverse onderwerpen en een verslag van ons Medisch Congres van 22 mei 2022. Een overzicht van de diverse artikelen in ons blad vind je onze nieuwe webpagina “Bijniermagazine” Op de foto ziet je ons nieuwe Erelid Laurens Mijnders met zijn vrouw.

Na de verschijningsdatum zijn enkele onderwerpen gratis te voor degene die geen lid zijn van onze vereniging.

Bron: Bijniervereniging NVACP