Bevrijding van het stelsel

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 2 mei 2023

Steeds vaker zien we voorbeelden van hoe het piept en kraakt in de zorg. Personele tekorten bedreigen de kwaliteit van zorg, wachtlijsten in de ggz en verpleeghuiszorg stijgen onverminderd door en sluiting van huisartsenpraktijken in diverse regio’s bedreigt de toegankelijkheid.

Toch meldt het regeerakkoord van Rutte-IV optimistisch dat het zorgstelsel niet ter discussie staat. Hoezo eigenlijk niet? Waarom zouden we het niet over het stelsel mogen, of zelfs moeten hebben? En wat bedoelt het kabinet met die frase?

Afschaffen zorgverzekeraars

Wellicht associeert men het ter discussie stellen van het stelsel met radicale voorstellen over het afschaffen van zorgverzekeraars en introduceren van een nationaal zorgfonds. Ik denk niet dat het nuttig is om op deze manier het debat over de toekomst van het stelsel te voeren. Al is het alleen maar omdat zó’n enorme verandering bakken met geld kost en alle aandacht van bestuurders en medewerkers vraagt, waardoor hierboven genoemde problemen eerder groter dan kleiner worden. Ik denk ook dat de discussie over de vraag of je voor of tegen marktwerking bent – zoals die in Den Haag vaak gevoerd wordt – niet erg zinvol is. Dat leidt al snel tot een karikatuur waarin ideologische vergezichten het zicht op de dagelijkse praktijk belemmeren.

Bron: Zorgvisie