beschikbaarheid van geneesmiddelen

Publicatiedatum: 3 november 2022

“Om beschikbaarheid van geneesmiddelen te borgen wordt per 1 januari 2023 een verplichte ‘ijzeren voorraad’ aangelegd. Dit betekent dat fabrikanten en groothandels worden verplicht om voor belangrijke medicijnen een voorraad van tweeënhalve maand aan te houden. Dit moet een groot deel van de geneesmiddelentekorten terugdringen.”

De farmaceutische zorg is in beweging. Op dit moment is de openbaar apotheker voor zijn inkomsten grotendeels afhankelijk van de distributie van geneesmiddelen waardoor ziekte het verdienmodel is. We willen de beweging maken naar een farmaceutische zorg waarin niet ziekte, maar gezondheid het verdienmodel is en passende zorg het uitgangspunt. Hierbij hoort ruimte om samen met de patiënt en voorschrijver te kijken naar veilig en doelmatig geneesmiddelengebruik: niet meer geneesmiddelen dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

Bron: Academie Nieuwe Zorg