Belofte aan patiënt en cliënt om vaart te maken met medicatieoverdracht

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 10 mei 2024

Als je in het ziekenhuis terechtkomt, kan de arts daar niet meteen zien welke medicijnen je gebruikt. Dat zorgt voor veel problemen en maakt dat patiënten niet de optimale zorg kunnen krijgen. Het overdragen van medicatiegegevens in de hele keten van zorgverleners is nog niet goed geregeld. In het programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’ hebben alle sectoren in de zorg afgesproken om er voor te zorgen dat daar verandering in komt.

Gegevens beter digitaal uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht op de juiste plek beschikbaar is. Dat is van belang voor heel de zorgketen. De medicatieveiligheid voor patiënten verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd als de hele zorgketen op deze manier werkt. Het is een complex traject wat wordt doorlopen om dit voor elkaar te krijgen. In twee regio’s (West Friesland en Rijnmond) zal met een zogenaamde ‘Kickstart’ als eerste de overdracht van medicatiegegevens gerealiseerd worden. Na diverse vertragingen in het programma werd onlangs door de betrokken partijen tijdens een bijeenkomst de belofte gedaan aan patiënten en cliënten dat zij zich maximaal inspannen om deze Kickstart af te ronden in 2025.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland