Beleid voor veilige toepassing medische technologie goed geregeld in ziekenhuizen, maar uitdagingen bij ziekenhuisverplaatste zorg

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 10 juli 2024

Anders dan in ziekenhuizen is beleid voor de veilige toepassing van medische technologie bij de ziekenhuisverplaatste zorg, de medisch specialistische zorg in de thuissetting, vaak nog in ontwikkeling. Procedures en werkwijzen verschillen tussen en binnen ziekenhuizen, afhankelijk van de technologie of het zorgpad. Hier valt op het vlak van patiëntveiligheid nog winst te behalen, blijkt uit een interviewstudie van het Nivel en Amsterdam UMC met experts op het gebied van medische technologie.

Medische technologie is essentieel voor het verlenen van goede zorg mits veilig ingezet. Ziekenhuizen hebben daarom beleid ingevoerd langs de lijnen van het convenant ‘Veilige Toepassing Medische Technologie in de medisch specialistische zorg’. Zo werken ziekenhuizen voortdurend aan het verminderen en beheersen van veiligheidsrisico’s voor patiënten.

Inzetten op scholing en bekwaamheid van gebruikers van medische technologie

Een belangrijk punt voor het veilig gebruik van medische technologie is het organiseren van scholing en borging van de bekwaamheid van zorgverleners. Dit is met name van belang, aangezien zorgpersoneel steeds vaker wordt geconfronteerd met wisselende hulpmiddelen. Door tekorten aan medische hulpmiddelen in de zorg moet soms gewerkt worden met alternatieve producten. Door personeelskrapte werken zorgprofessionals vaker op verschillende locaties en afdelingen, waar de gebruikte technologie kan variëren. Het probleem rondom scholing en borging van bekwaamheden speelt ook in de ziekenhuisverplaatste zorg, waar naast getrainde professionals patiënten en mantelzorgers de hulpmiddelen gebruiken.

Bron: Nivel