Begrijpelijke informatie voor verzekerden nodig om te kunnen kiezen voor passende zorgpolis

Heldere informatie over de inhoud, de kwaliteit en de prijs van zorg is belangrijk voor verzekerden. Daarmee kunnen zij weloverwogen kiezen voor een zorgverzekering, zorgaanbieder of behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverzekeraars om verzekerden uiterlijk 12 november te informeren over de zorgverzekeringspremie en zo transparant mogelijk te zijn over het gecontracteerd zorgaanbod voor 2022. Daarnaast passen wij per 1 april 2022 de regeling ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ aan om de informatievoorziening aan consumenten nog meer te verbeteren.

Bron: Academie Nieuwe Zorg