Artsen en apothekers in Europa bespreken oplossingen voor medische tekorten

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 19 juni 2024

De Europese verenigingen van artsen (CPME) en apothekers (PGEU) hebben samen met beleidsmakers, wetenschappers en professionals ideeën uitgewisseld over oplossingen voor tekorten aan geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.

Apothekers en artsen maken zich zorgen over de toenemende geneesmiddelentekorten in Europa, die de kwaliteit van zorg voor patiënten in gevaar brengen. Aris Prins, voorzitter van PGEU, zegt: “Artsen en apothekers moeten eerder gewaarschuwd worden over tekorten. De leveringszekerheid kan worden verbeterd door ervoor te zorgen dat farmaceutische bedrijven betere plannen hebben om tekorten te voorkomen en op te vangen, en door buffervoorraden in te voeren.”

Ook zijn er steeds vaker tekorten aan essentiële medische hulpmiddelen, vaak zonder alternatieven. Christiaan Keijzer, voorzitter van CPME, stelt: “We hebben lange termijn oplossingen nodig die de problemen met de nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica oplossen, zodat de veiligheid van patiënten gewaarborgd blijft.”

Bron: Academie Nieuwe Zorg