Arts en patiënt beslissen nog weinig samen over behandeling

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

De mate waarin arts en patiënt samen beslissen over een medische behandeling is nauwelijks veranderd in de afgelopen vijf jaar. Dit blijkt uit onderzoek onder zevenhonderd respondenten binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Betrokkenheid van arts en patiënt, informatie delen met patiënt en vice versa, het bespreken van de voorkeuren van een arts en patiënt, en het samen instemmen met een duidelijke beslissing. Bij een goede gezamenlijke besluitvorming bespreken arts en patiënt al deze aspecten, wat volgens het Nivel bijdraagt aan patiëntgerichte zorg.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad