Apothekers en huisartsen waarschuwen voor risico’s van GVS-herberekening

Apothekers en huisartsen waarschuwen minister Kuipers (VWS) en de Tweede Kamer voor grote en kritische risico’s in de geplande herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat doen zij in een brief richting een Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid van donderdag 9 juni 2022. Zorgverleners uiten hun zorgen over wisselingen van geneesmiddelen en bijbetalingen die de modernisering met zich meebrengt als fabrikanten de prijzen van geneesmiddelen niet verlagen tot onder de vergoedingslimiet.

Zorgvuldige begeleiding bij het wisselen van een geneesmiddel vraagt kostbare tijd en aandacht van zorgverleners. De lasten van de herberekening van het GVS komen daardoor bij zorgverleners en hun patiënten te liggen. Daarom delen apothekers en huisartsen niet de verwachting dat de GVS-herberekening de beoogde besparing van 140 miljoen euro per jaar zal opleveren, aangezien de besparing op geneesmiddelkosten voor een deel teniet wordt gedaan door hogere kosten elders in de zorg. Minister Kuipers (VWS) is voornemens om het GVS per 2023 te herberekenen. Momenteel voert het adviesbureau SIRA Consulting nog onderzoek uit naar de regeldrukeffecten voor zorgverleners. De uitkomsten daarvan worden in de zomer verwacht.

Bron: KNMP

X