Ambulances rijden vanaf volgend jaar sneller naar ernstigste spoedgevallen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Ambulances zijn vanaf volgend jaar sneller ter plekke voor de meest spoedeisende zorg. Met een nieuwe urgentie-indeling arriveren ambulances naar verwachting gemiddeld 30 à 60 seconden eerder bij mensen met uitval van vitale functies, verstikking, groot bloedverlies en mensen bij wie reanimatie nodig is.

‘Minder urgente spoedgevallen moeten soms iets langer wachten. De tijdwinst die daarmee wordt behaald, komt ten gunste van mensen voor wie wèl elke seconde telt’, aldus programmamanager Trudie van Duin van Ambulancezorg Nederland (AZN): ‘We denken dat het beter kan, dan we nu doen.’

Bron: Academie Nieuwe Zorg