Als het veilig kan willen mensen medische gegevens wel delen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Mensen die in een ziekenhuis worden behandeld, willen hun medische gegevens en lichaamsmateriaal best delen voor hergebruik en wetenschappelijk onderzoek, maar het wordt vaak niet gevraagd. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim twaalfduizend leden van het zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland. Van hen was 84% in de afgelopen twee jaar in een ziekenhuis en van die groep was bij 84% lichaamsmateriaal als speeksel, bloed of ontlasting afgenomen. Van deze laatste groep gaf 31% aan dat aan hen was gevraagd of het materiaal later voor onderzoek kon worden hergebruikt. Dat was voor het overgrote deel van de mensen geen probleem. Van de 31% aan wie het werd gevraagd, gaf 97% toestemming om het materiaal te gebruiken voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland

X