Actie Zorgplicht door NZa en herhaalverzoeken aan zorgverzekeraars om overeenkomst

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 29 maart 2024

De NZa heeft de BIG 4 zorgverzekeraars een aanwijzing gegeven om op korte termijn maatregelen te nemen om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen. De wachtlijsten zijn veel te lang. Eindelijk actie van de NZa. Voor Menzis en CZ was het zelfs een aanwijzing onder dwangsom. Eindelijk doet de NZa iets om –zoals in hun motto en visie staat– de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden.

Actie idee
We hebben eerder geïnventariseerd in welke mate verzoeken om een overeenkomst standaard worden afgewezen door de zorgverzekeraars. We kregen ongeveer 80 reacties met afwijzingen, naar ons idee slechts een fractie van het geheel aan afwijzingen. Gelet op de NZa geven wij u in overweging om de zorgverzekeraars wederom een brief of mail te sturen met het verzoek een overeenkomst aan te gaan.

Bron: Academie Nieuwe Zorg