25 miljoen extra voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Publicatiedatum: 26 september 2022

In de slipstream van de Miljoenennota op Prinsjesdag zat ook nog een zeer welkom nieuwtje. Vanaf 2024 komt er jaarlijks 25 miljoen extra beschikbaar voor subsidie van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Dat is goed nieuws! Dries Hettinga, directeur van PGOsupport: “We zijn blij dat de oproep vanuit de sector gehoor heeft gekregen.”

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2024 op meer financiële steun vanuit VWS rekenen. Het PG-subsidiekader waaruit zij steun ontvangen zal worden opgehoogd van 21 naar 46 miljoen per jaar. Dit doet recht aan de steeds grotere vraag die wordt gesteld aan patiënten en gehandicaptenorganisaties, zowel op het terrein van informatievoorziening, lotgenotencontact als belangenbehartiging. Op dit moment is niet bekend hoe de extra 25 miljoen verdeeld gaat worden binnen het subsidiekader. Dat moet nog verder ingevuld worden.

Bron: PGO support