’Een nieuwe covidgolf zal tot grote problemen in de zorg leiden’

Hoogleraar en longarts Marjolein Drent is internationaal erkend als specialist op het gebied van longaandoeningen. Ze bleef aandacht vragen voor chronische patiënten wat haar soms in aanvaring bracht met de zorgverzekeraars. ‘Keuringsartsen gaan er veelal vanuit dat mensen met een chronische aandoening zich aanstellen.’

Longarts Marjolein Drent streed haar hele werkzame leven voor de positie van chronisch longzieken. Zorgmedewerkers met chronische longcovid worden volgens haar vaak aan hun lot overgelaten. Het kabinet is niet voorbereid op een nieuwe golf van covid: ‘We gedragen ons allemaal alsof het virus weg is.’

Haar gehele werkzame leven besteedde Marjolein Drent aan ons grootste orgaan, de longen. Om precies te zijn: aan interstitiële longziekten. Het is de verzamelnaam voor meer dan 150 verschillende longaandoeningen, zoals longfibrose, beroepsgerelateerde longaandoeningen en het minder bekende sarcoïdose, een ontsteking-achtige reactie die overal in het lichaam kan voorkomen, maar veelal in de longen. Hoogleraar en longarts Drent verwierf internationale erkenning voor haar werk. Onder andere omdat ze hardnekkig aandacht bleef vragen voor de langdurige klachten van chronische patiënten, waaronder vermoeidheid. Daarnaast wekte haar eigengereidheid regelmatig bewondering bij collega’s. De patiënt voor alles. Het bracht haar af en toe in conflict met zorgverzekeraars.

Bron: Academie Nieuwe Zorg