Verkenning kwaliteitsstandaard voor zorg bij differences in sex development (DSD)

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Om de kwaliteit van zorg voor mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling te vergroten, willen betrokken partijen een kwaliteitsstandaard opstellen. Om dit te versoepelen voerde SiRM een verkenning uit naar vraagstukken en standpunten op dit onderwerp.

De zorg voor en rechten van mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling (differences in sex development, DSD) krijgt (inter)nationaal steeds meer aandacht. Belangenorganisaties en zorgprofessionals hebben behoefte aan meer bekendheid en kennis, en aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met een DSD. Daarnaast is er sterke aandacht voor ethische en juridische thema’s rondom deze zorg, zoals medische noodzakelijkheid van behandelingen bij jonge kinderen.

Bron: SIRM