Ziekenhuizen die voldoen aan kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

In september 2018 heeft BijnierNET de kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen geregistreerd in het Register bij het Zorginstituut Nederland. De kwaliteitsstandaard beschrijft goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening. De ontwikkeling nam drie jaar in beslag. Het proces is gestart met een nulmeting naar de kwaliteit van de zorg voor mensen met een bijnieraandoening.

Om de kwaliteitsstandaard te implementeren zijn producten ontwikkeld voor patiënten, hun naasten en de zorgverleners. De achterliggende gedachte is het versterken van zelfmanagement of co-management van de patiënt.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie