vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Wordt het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoed door zorgverzekeraars?

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie. Aan de vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld dat de patiëntenvereniging (of de overkoepelende organisatie van jouw patiëntenvereniging) is aangesloten bij een landelijke patiëntenorganisatie, zoals Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid of Ieder(in). Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet je vaak ook een bewijs van betaling van het lidmaatschapsgeld aan je zorgverzekeraar kunnen tonen.

Als de verzekering jouw lidmaatschap niet vergoedt, kun je de kosten mogelijk wel opgeven bij je belastingaangifte. Kijk voor de regelingen ‘Belastingvoordeel voor gehandicapten’ op www.meerkosten.nl. Ook voor niet-gehandicapten kan deze site handig zijn.

In dit overzicht zie je welke zorgverzekeraars vergoedingen bieden voor het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie. Staat je zorgverzekeraar er niet bij? Vraag dan alsnog na bij je eigen zorgverzekeraar wat de regeling is voor vergoeding van jouw lidmaatschap. Mogelijk staan de gegevens van je zorgverzekeraar per ongeluk niet op deze lijst.

Bron: Patiënten Federatie Nederland