Overlegresultaat bereikt met Inspectie (IGJ)

BijnierNET heeft na intensief overleg met betrokken partijen een overlegresultaat bereikt over de levering van 10 mg tabletten hydrocortison.

Overlegresultaat
Na intensief overleg is een overlegresultaat bereikt met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd over de levering van tabletten van 10 mg hydrocortison, zo lang als nodig. De verwachting is dat de tabletten van 20 mg hydrocortison met de verbeterde breuklijn in december 2018 weer beschikbaar zullen zijn.

Advies van het bestuur van BijnierNET
Advies is gebaseerd op de afspraken vastgelegd in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.
Vervang 20 mg tabletten hydrocortison door vier tabletten of capsules van 5 mg hydrocortison of twee tabletten of capsules van 10 mg hydrocortison.

Patiënten wordt geadviseerd tijdig in overleg te gaan met de apotheker om niet zonder medicijnen te komen.
Alle relaties van BijnierNET hebben op 4 september 2018 een nieuwsbericht ontvangen per mail met meer achtergrondinformatie. In het nieuwsbericht is een link toegevoegd naar een pdf-document.
Mensen afhankelijk van hydrocortison wordt geadviseerd het document mee te nemen naar de behandelend arts of apotheker.

Bron: Bijniernet