Medische gegevens in nieuwe Sleepwet beter beschermd

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Na het referendum over de Sleepwet komt het kabinet met enkele beloofde aanpassingen. De KNMG, een van de criticasters van het oorspronkelijke wetsvoorstel, is hier tevreden over. In de aanloop naar het referendum over de Sleepwet in maart van dit jaar, pleitte de KNMG voor extra aandacht voor medische gegevens. De wet (voluit de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten of Wiv) moet inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden geven om het dataverkeer van burgers af te tappen. Maar volgens de KNMG was er daarbij onvoldoende sprake van adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten.

Bron: Zorgvisie /  KPMG

X