Update baliekaart vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering

Herziene publicatiedatum: 29 december 2022

De baliekaart is van een update voorzien. De KNMP maakt met de baliekaart in één oogopslag inzichtelijk hoe zorgverzekeraars de apotheekzorg in 2023 vergoeden. Over eventuele verdere ontwikkelingen rondom de contractering zal de KNMP de leden rechtstreeks van nadere informatie voorzien.   Bekijk de baliekaart  

Een nieuwe brochure toont hoe Nederlandse zorgverzekeraars omgaan met de vergoeding van apotheekzorg. De KNMP ontwikkelde ‘Zorgverzekering en apotheek’ om een extra keuzehulp te bieden in deze periode van het jaar, waarin patiënten kunnen wisselen van polis.

In de praktijk blijkt dat patiënten niet altijd even goed overzien wat voor invloed een polis heeft op de zorg- en dienstverlening vanuit de apotheek. De brochure toont hoe de keuze voor een zorgverzekeraar consequenties kan hebben voor:

  • het merk medicijn dat de patiënt krijgt;
  • de vergoeding en verkrijgbaarheid van medische hulpmiddelen;
  • de mogelijkheid tot een medicatiebeoordeling.