Introductie en opgave Endo-apotheek

Tijdens een dag voor de vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP (23 november 2019) heeft Johan Beun, coördinator van BijnierNET, een presentatie verzorgd over het project Endo-apotheek. Het project is speciaal ontwikkeld voor mensen met een hypofyse- of bijnieraandoening en het is daarom zo belangrijk dat vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP van de hoed en de rand weten.


Volgende stap in Project Endo-apotheek

Gezocht: deelnemers voor het project Endo-apotheek. Patiënten die langdurig gebruikmaken van medicatie worden uitgenodigd deel te nemen. Wilt u ook onderzoeken of de medicatielevering voor u beter geregeld kan worden, laat het dan weten.