Bijwerkingen melden

Hoe en waarom u bijwerkingen moet melden wordt in deze animatie toegelicht.

De oproep van het Bijwerkingecentrum Lareb is gericht aan zorgverleners, apothekers en patiënten.

Redenen waarom bijwerkingen gemeld moeten worden:

  • draagt bij aan veiligere medicijnen en vaccins,
  • helpt ook andere patiënten en zorgverleners,
  • zorgt voor nieuwe kennis over bijwerkingen,
  • het draagt bij aan medicatieveiligheid.

Bron: BijnierNET