Initiatief standaardisatie bijniermedicatie Isala

Ace Pharmaceuticals heeft op verzoek van BijnierNET een portfolio voor bijniermedicatie ontwikkeld. De reden daarvoor was wisselende beschikbaarheid van bijniermedicatie en dientengevolge frequente wisselingen van merk en leverancier. Voor substitutietherapie is dit zeer ongewenst. Het gaf veel onrust bij patiënten, de naasten en de apothekersassistenten.

Momenteel is alleen de (witte) hydrocortison 20 mg tablet geregistreerd in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en worden de andere, de meest voorgeschreven en gebruikte sterkten als doorgeleverde apotheekbereiding op de markt gebracht. Er zijn geen farmacotherapeutisch equivalente producten beschikbaar. De gekleurde tabletten komen allemaal voor vergoeding in aanmerking.

Bron: BijnierNET