Immuuntherapie en de bijnieren

Binnen de medische oncologie is immuuntherapie een behandelmogelijkheid die sterk in opkomst is. Hiermee worden zeer mooie behandelresultaten geboekt in situaties waarin tot voor kort nauwelijks of geen behandeling beschikbaar was. Een goed voorbeeld is een uitgezaaid melanoom. Ook bij andere kankersoorten (bijvoorbeeld long-, nier- en blaaskanker) is immuuntherapie al standaard onderdeel van de behandeling en de verwachting is dat het aantal indicaties alleen maar zal toenemen. Op termijn zal immuuntherapie waarschijnlijk ook op diverse terreinen worden ingezet als adjuvante behandeling na volledige operatieve verwijdering van kanker, zoals recent bij het hoog-risico melanoom is ingevoerd. Het doel van zo’n ‘nabehandeling’ is de kans dat de ziekte terugkomt, kleiner te maken.

Bron: BijnierNET