Groepskorting op de zorgverzekering verdwijnt. Voor sommigen is dat logisch, voor arme zorgbehoevenden een groot probleem.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Zorgbehoevenden met een laag inkomen worden benadeeld door het afschaffen van de collectiviteitskorting. Op initiatief van minister Tamara van Ark (medische Zorg, VVD) verdwijnt de korting die verzekerden ontvangen bij een zogeheten gemeente-of minimapolis. De minister vindt groepskorting voor bijvoorbeeld werknemersof studenten overbodig.Maar voor chronisch zieken met een lege portefeuille werkt een minimapolis juist heel goed, zegt zorgwethouder Sven de Langen (CDA) van Rotterdam. Meer dan 42 duizend inwoners van zijn stad gebruiken het zogeheten Rotterdampakket met een betaalbare premie en een eigen risico van slechts 50 euro. De zorgverzekering is bedoeld voor grootverbruikers van zorg, die anders in financiële problemen zouden komen. Veel andere gemeenten hebben een vergelijkbaar aanbod.

Bron: Academie Nieuwe Zorg