Gezocht: deelnemers gebruikersgroep digitale toegankelijkheid

PGOsupport wil samen met patiëntenorganisaties digitale zorg toegankelijker maken. Om dit te realiseren willen we onder andere een gebruikersgroep opzetten voor het organiseren van demo’s door ervaringsdeskundigen in de zorgsector. Met de demo’s wil PGOsupport zorgaanbieders live laten ervaren welke toegankelijkheidsdrempels mensen kunnen ervaren bij digitale zorg.

Wie we zoeken
We zoeken nadrukkelijk mensen die digitaal vaardig zijn en die willen dat iedereen – ongeacht zijn of haar beperking – gebruik kan maken van digitale zorg. Zij hebben belangstelling voor en ervaring met (beperkingen bij) bijvoorbeeld persoonlijke gezondheidsomgevingen, patiëntenportalen of andere e-healthtoepassingen. En ze kunnen dat vertalen naar de gewenste toegankelijkheid van deze digitale zorg voor iedereen.

Bron: PGO-Support