Gezamenlijk doel sleutel voor succesvolle patiëntenmiddag

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Bijnierschorsinsufficiëntie is een vaak een chronische aandoening en de behandeling daarvan vergt veel kennis en vaardigheden. Niet alleen van de voorschrijvend behandelaren, maar ook voor ouders en kinderen met bijnierschorsinsufficiëntie. Het is passen en meten om op het juiste moment, de juiste dosering hydrocortison te geven. Kennis van hormonen en het stress-systeem is hierbij belangrijk en ook het herkennen van situaties waarbij de medicatie volgens het stress-schema gegeven moet worden. Kortom: een complexe aandoening met een complexe behandeling.

De afdeling kinderendocrinologie van het Sophia Kinderziekenhuis besloot daarom om op 11 september j.l. een patiëntendag te organiseren. Alle ouders en kinderen met de ziekte van Addison, AGS, secundaire bijnierschorsinsufficientie en andere vormen van bijnierschorsinsufficiëntie werden uitgenodigd. De middag startte met een ‘hormoon quiz’ waarbij op een ludieke manier het kennisniveau van de aanwezigen ‘gepeild’ werd. Vervolgens werd ingegaan op de werking van het stresshormoon cortisol, het stress-systeem en werd het stress-schema voor kinderen toegelicht.

Bron: Judith van Eck / BijnierNET