Geen grote verrassingen in zorgbegroting, zorglasten blijven stijgen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

De zorgpremie gaat volgend jaar omhoog, het eigen risico blijft gelijk en de zorgtoeslag wordt verhoogd. Dat staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het kabinet geeft volgend jaar 88,2 miljard euro uit aan de zorg. Dat is ruim 3 miljard euro meer dan vorig jaar. Het bedrag is een optelsom van uitgaven in het kader van de zorgverzekeringswet, de langdurige zorg en zorg die gemeenten bieden via jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning

Bron: NOS