Geef een verwenbox cadeau

Met jullie hulp hebben we de afgelopen twee jaar honderden ouders van een kind met een zorgintensieve handicap verrast met een Gebaar van Waardering. Dit jaar gaan we samen met jullie iedereen die zorgt voor iemand met een beperking in het zonnetje zetten, door hen te verrassen met een verwenbox.

Je kunt deze gratis verwenbox aanvragen voor een mantelzorger. Naast ouder of verzorger kan dit ook een partner, broer, zus, grootouder of buurvrouw zijn;  zolang diegene een Gebaar van Waardering kan gebruiken. 

Waarom een Gebaar van Waardering?
Mantelzorgers zijn van essentieel belang in het leven van iemand met een handicap. Ze zijn hun steun en toeverlaat en zetten zich met liefde en toewijding in voor het welzijn en de kwaliteit van leven van iemand met een beperking. Zij verdienen een Gebaar van Waardering. Daarom zetten wij samen met jou deze mensen graag in het zonnetje en geven hen een steuntje in de rug met deze verwenbox.