Enquete door Ieder(in) over politieke wensen van leden


Ieder(in) is in aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen in 2021 bezig met het opstellen van een verkiezingspamflet.
Hierin komen de politieke wensen van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Politieke partijen kunnen dit pamflet gebruiken voor hun eigen verkiezingsprogramma’s.
En dat is hard nodig, want 2 miljoen mensen met een beperking moeten hoger op de politieke agenda.

Om tot een stevig pamflet te komen, hebben we uw ervaring en deskundigheid nodig.

We verzamelen die deskundigheid via een enquête en op een bijeenkomst op dinsdag 10 maart. Daarbij bent u van harte uitgenodigd.
Waar zouden politieke partijen en een nieuw kabinet zich nou echt over uit moeten spreken?
Waarvoor moeten zij zich inzetten als het gaat over mensen met een beperking?

Dat willen we van u weten, vastleggen en aanbieden aan politieke partijen.

Wilt u ook de enquête invullen? dat kan via deze link: Verkiezingen – Wat willen wij