Eerste ervaringen met het dagboek

Vorig jaar is een enquête gehouden onder de leden van de Bijniervereniging NVACP. Er is gevraagd of er behoefte was aan een dagboekfunctie op de Bijnier App. Daar is heel positief op gereageerd en leden hebben vele suggesties gedaan voor vragen in het dagboek. Dit dagboek is met patiënten samen ontwikkeld. Er is veel uren werk in gaan zitten. Na enkele testen is vandaag de nieuwe app, met dagboek gelanceerd.

In het dagboek zijn 20 vragen opgenomen. Deze vragen zijn naar onderwerp ingedeeld. Door de beantwoording van de vragen vormt zich een beeld hoe het met u gaat. Iedere vraag kunt u dagelijks (of in een andere regelmaat) met een cijfer beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de app en gepresenteerd in een grafiek.

Bron:  Bijniernet / Alida Noordzij