Een poliklinische afspraak nieuwe stijl

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Nu de coronacijfers de goede kant op gaan, wordt de niet-corona zorg in de ziekenhuizen weer opgestart met de nodige voorzorgsmaatregelen. Als je in februari voor het laatst op de polikliniek bent geweest en nu 4 maanden later weer op controle komt, dan is er het nodige veranderd.

Voor de ingang van het ziekenhuis wordt gevraagd of de patiënt luchtwegklachten of koorts heeft. Het lijkt zo’n eenvoudige vraag maar soms is die toch lastig te beantwoorden. Wat als je chronisch een loopneus hebt, bijvoorbeeld door hooikoorts? Zeker bij jonge kinderen komen verkoudheden door andere virussen heel veel voor. In de zomer valt dit gelukkig mee maar in het najaar zal dat ongetwijfeld weer toenemen en om extra alertheid vragen.

Ook bij verkoudheid of hoesten, kan een bezoek aan de polikliniek noodzakelijk zijn. Er worden dan extra maatregelen genomen om te voorkomen dat een eventuele corona-infectie wordt overgedragen aan andere bezoekers of zorgverleners.
Voorbeelden van maatregelen zijn: het ziekenhuis ingaan via een andere ingang, naar een ander deel van de polikliniek en het dragen van beschermende kleding, masker en bril door zorgverleners. Het is wel lastiger om je vertrouwde arts te herkennen achter al die spullen…!

Bron: BijnierNET / Sabine Hannema

X