Dossier: Plenadren

Voor het gebruik van Plenadren 5mg en 20 mg tabletten is met ingang van 1 april 2019 de terugbetaalregeling van kracht. Dit betekent dat patiënten hun eigen bijdrage voor dit medicijn kunnen declareren bij TBR Nederland. De apotheker kan dit niet voor de patient doen. Informatie over online declareren. Er is een formulier beschikbaar voor de declaratie.

Sinds half 2018 is in Nederland Plenadren beschikbaar voor de behandeling van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. Plenadren is een nieuw medicijn met hydrocortison. De hydrocortison in Plenadren wordt langzaam aan het lichaam afgegeven en daarom is één tablet per dag meestal voldoende. De prijs van Plenadren is aanzienlijk hoger dan die van de tot nu toe beschikbare tabletten/capsules hydrocortison (met onmiddellijke afgifte). Behandeling met de huidige tabletten hydrocortison kost ongeveer € 500 per jaar op basis van een dagdosering van 20 mg met tabletten van 5 mg. Behandeling met 1 tablet Plenadren van 20 mg per dag kost ruim € 4.000 per jaar.

Tot op heden werd Plenadren niet vergoed door de zorgverzekering. Patiënten moesten de behandeling met Plenadren dus vrijwel geheel zelf betalen. Vanaf 1 januari 2019 is dit veranderd en bedraagt de bijbetaling door patiënten maximaal €250 per jaar. Deze €250 komt bovenop het eigen risico van € 385,-. U zult dus naar alle waarschijnlijkheid bij de eerste bestelling van Plenadren uw eigen risico en de eigen bijdrage moeten betalen en dat is € 635,- De rest van het jaar hoeft u dan geen betaling meer te doen, zoals het er nu uitziet. De zorgverzekering zal dan de resterende €3.365,- per jaar voor Plenadren vergoeden.

Bron: BijnierNET