Dossier: Leveringsproblemen medicatie – Fludrocortison/Florinef

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

 • Bijniermagazine
 • Welkomstpakket
 • Forum
 • Lotgenoten contact dagen
 • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Het volgende bericht heeft het bestuur van BijnierNET bereikt.

Van het medicijn Florinef 0,1 mg van het bedrijf Aspen Netherlands B.V. is op 15 mei 2020 een tekort gemeld op Farmanco. De levering van dit medicijn is volgens Farmanco overgenomen door Mylan B.V. Waarom er een tekort is, is niet bekend.

Het bestuur van BijnierNET probeert de benodigde informatie te achterhalen.

Ontvangt u andere informatie of ervaart u problemen bij de levering van Florinef, dan verzoeken wij u contact op te nemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl

Om u goed van dienst te kunnen zijn is de volgende informatie noodzakelijk.

 • uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u niet geleverd krijgt,
 • datum van gesprek met apotheker,
 • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
 • de naam van de apotheekketen,
 • de naam van uw behandelaar,
 • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
 • de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering

Bron: BijnierNET