Corona-update

De coronatijd is een bijzondere tijd. Wij worden gewaarschuwd voor de gevaren van een corona-infectie en krijgen adviezen over hoe we ons moeten beschermen tegen een virus, dat we nog onvoldoende kennen en waarvan we niet weten welke gevolgen een infectie kan hebben. “Social distance”, handen wassen en vooral zo veel mogelijk thuis blijven zijn de belangrijkste adviezen in deze dagen en weken. En deze maatregelen bleken effectief. Minder zieken, minder ziekenhuisopnamen waardoor eindelijk heel voorzichtig ook weer meer vrijheid mogelijk wordt. Maar velen van ons vragen zich af: hoe lang moet dit nog duren? Wanneer mag ik weer bij mijn familie op bezoek en wanneer mogen onze kinderen weer naar school?

De update is bedoeld voor ouders van kinderen met bijnierschorsinsufficiëntie en A.G.S.

Wij weten dat veel ouders van kinderen met bijnierinsufficiëntie hier onzeker over zijn. Heeft mijn kind een extra risico om een corona-infectie te krijgen en als mijn kind ziek wordt hoe is dan het beloop? Moet ik mijn kind extra beschermen? Extra stressmedicatie? Begrijpelijke vragen waar ook het bestuur van BijnierNET over heeft nagedacht.

Minder klachten

In het algemeen blijkt dat een corona-infectie bij kinderen veel minder klachten geeft. En gelukkig is er tot nu toe ook geen bewijs dat kinderen en jongeren met bijnierinsufficiëntie sneller een corona- infectie kunnen krijgen of een ernstiger beloop kunnen hebben. Uiteraard moet hierbij worden bedacht dat Covid-19 een geheel nieuw ziektebeeld is en dat nog veel aspecten van deze ziekte onbekend zijn. Maar de ervaring van de afgelopen maanden zijn heel gunstig:

Bron: BijnierNET / Hedi Claahsen