Bijna 7 miljoen vrijwilligers. Toch missen we jou nog!

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Opening Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet op woensdag 2 december
Utrecht, 26 november 2020 – Woensdag 2 december om 15.30 uur wordt tijdens een livetalkshow het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 geopend. Met dit speciale jaar vragenvrijwilligersorganisaties meer aandacht voor de verbindende waarde van vrijwilligerswerk ineen tijd waarin de urgentie van iets doen voor elkaar en de samenleving alleen maartoeneemt. Al 6,7 miljoen van de Nederlanders zet zich vrijwillig in, toch zijn er nog meervrijwilligers nodig!

Meer schouders, Juist nu
In Nederland zetten jaarlijks al miljoenen mensen zich vrijwillig in voor anderen en hunomgeving. Dat lijkt heel veel, toch neemt de vraag naar vrijwilligers toe. Juist in deze tijd vancorona, en dadelijk ook in het nieuwe normaal, draagt vrijwilligerswerk bij aan oplossingen voormaatschappelijke vraagstukken zoals toenemende armoede, eenzaamheid en behoefte aanzorg. Naast de bestaande behoefte aan vrijwilligers voor maatschappelijke activiteiten zoalsvoor besturen, natuuronderhoud, plezier, aandacht, schoonheid, veiligheid, dagbesteding enopvang, is het van belang dat meer mensen de urgentie alsook het plezier voelen omvrijwilligerswerk te doen.

Bron: vrijwilligerswerk.nl