Als psycholoog in opleiding tot arts

In 2011 begon ik, als net afgestudeerd psycholoog, aan mijn promotieonderzoek naar de psychosociale lange termijneffecten van hypofyse-/bijnieraandoeningen. Ik was al sinds lange tijd geïnteresseerd in hoe bepaalde lichamelijke aandoeningen, direct of indirect, invloed kunnen hebben op het psychologisch functioneren. In de literatuur waren er aanwijzingen dat hypofyse-/bijnieraandoeningen naast lichamelijke klachten, ook gepaard konden gaan met psychologische klachten. Tijdens mijn promotieonderzoek raakte ik meer en meer geïnteresseerd in dit belangrijke grensgebied tussen het lichamelijke- en het psychische functioneren. Om dit grensgebied beter te begrijpen besloot ik in 2015 om geneeskunde te gaan studeren, met uiteindelijke doel arts te worden.

Over een paar weken is het zover, dan zal ik mijn studie geneeskunde afronden!

Bron: BijnierNET / Cornelie Andela