5 jaar Voorzitter van de Bijniervereniging NVACP

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Toen ik in maart 2013 tijdens een evaluatiegesprek in het Radboud UMC in Nijmegen was, vroeg Prof. Dr. Ad Hermus mij, of hij mij mocht introduceren bij de Bijniervereniging NVACP. Een aantal leden waren in het Radboud ziekenhuis bijeen om de viering van het 25-jarig bestaan van de vereniging voor te bereiden.

Ik trof een aantal mensen aan, die goed gemotiveerd bezig waren om voor dit jubileum een perfect programma op te zetten. Ik was erg onder de indruk. Tijdens de gesprekken door kreeg ik te horen, dat er op dat moment slechts een tijdelijk bestuur was. De volgende maand zou een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden om te proberen een nieuw bestuur van de grond te krijgen. Ik deelde daarbij mee graag in het bestuur zitting te nemen.

Bron: Bijniernet / Thon Westerbeke

X