Meer aandacht nodig voor inleveren ongebruikte medicatie

Meer aandacht nodig voor inleveren ongebruikte medicatie

Publicatiedatum: 11 mei 2023 Een kwart van de inwoners van Noord-Nederland geeft aan dat zij ongebruikte geneesmiddelen nooit inleveren bij een apotheek of milieustraat. Terwijl een derde zegt dit altijd wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Transformational Media van NHL Stenden Hogeschool. Meer dan 60% van de inwoners van…

Zelfmanagement vraagt continuïteit van ondersteuning, ook ten tijde van een crisis

Zelfmanagement vraagt continuïteit van ondersteuning, ook ten tijde van een crisis

Publicatiedatum: 26 mei 2023 ijdens de COVID-19-pandemie werd de toegang tot de gezondheidszorg belemmerd. Hierdoor werd er een groter beroep gedaan op het zelfmanagement van mensen. Voor een deel van de mensen met een chronische aandoening, bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten, heeft dit geleid tot veranderingen. Zij waren genoodzaakt andere…