Jesse Swen: ‘Grote stappen in het DNA-profiel van patiënten’

Jesse Swen: ‘Grote stappen in het DNA-profiel van patiënten’

Publicatiedatum: 4 april 2023 Iedere patiënt reageert anders op een geneesmiddel. Dat heeft onder andere te maken met de verschillen in DNA tussen mensen. Om beter te kunnen voorspellen wat het effect is van een medicijn op een patiënt, onderzoekt prof. dr. Jesse Swen hoe de genetische variatie in mensen invloed heeft op de werking…

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

Publicatiedatum: Onbekend Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Op dit moment betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt, € 19,- per maand (het…

Persbericht: ‘Zet jobcoaches in voor mensen met arbeidsbeperking’

Persbericht: ‘Zet jobcoaches in voor mensen met arbeidsbeperking’

Publicatiedatum: 23 mei 2023 Zet vaker jobcoaches in voor werknemers met een arbeidsbeperking. Die oproep doet OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten en re-integratiebedrijven, aan gemeenteraadsleden. ‘Aan de ene kant is het goed om mensen met een beperking aan het werk te helpen. En gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het ook gunstig om meer…

Wetgever moet duidelijkheid geven over vergoeding van niet- gecontracteerde zorg

Wetgever moet duidelijkheid geven over vergoeding van niet- gecontracteerde zorg

Publicatiedatum: 24 mei 2023 De Hoge Raad heeft in 2014 bepaald dat verzekerden recht hebben op een substantiële vergoeding van niet door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorg. Het is echter onduidelijk hoe hoog deze vergoeding minimaal moet zijn. Deze onduidelijkheid zorgt voor onzekerheid bij zorgverzekeraars en verzekerden. Het wordt tijd dat de wetgever duidelijke regels maakt…

Zweverige zorgverzekeraars

Zweverige zorgverzekeraars

Publicatiedatum: 24 mei 2023 Het is geen geheim dat de gezondheidszorg momenteel piept en kraakt in haar voegen. Van jeugdzorg tot ouderenzorg zijn er oplopende capaciteitstekorten. Ziekenhuizen en ggz-instellingen klagen en steunen onder hoge personeelslasten en door inflatie peperduur geworden spullen. Elk dubbeltje moet drie keer worden omgedraaid voor het kan worden uitgegeven. Passende zorg…

Prestigieuze prijs voor Van der Lelij en zijn Hypofysecentrum Rotterdam

Prestigieuze prijs voor Van der Lelij en zijn Hypofysecentrum Rotterdam

Publicatiedatum: 19 mei 2023 Hoogleraar Endocrinologie prof. Aart Jan van der Lelij krijgt zaterdag 21 mei de Geoffrey Harris Award van de European Society of Endocrinology (ESE) uitgereikt. Dit Europese genootschap van hormoondokters en –wetenschappers komt in Milaan bijeen voor haar jaarlijkse congres. Van der Lelij verzorgt als prijswinnaar de openingsspeech. In zijn openingsspeech van…