Addisoncrisis ondanks behandeling bijnierinsufficiëntie

Addisoncrisis ondanks behandeling bijnierinsufficiëntie

Addisoncrisis komt nog altijd voor bij patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. Een crisis wordt meestal uitgelokt door gastro-enteritis of andere infecties, vooral bij patiënten met comorbiditeit, bijvoorbeeld een cardiale of neurologische aandoening of kanker. Dat melden Lisanne Smans (UMC Utrecht) en haar collega’s in Clinical Endocrinology (2015; online 24 juli 2015). Er is sprake van…

Zorgautoriteit: te veel zorgpolissen met te weinig verschil

Zorgautoriteit: te veel zorgpolissen met te weinig verschil

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars paal en perk moeten stellen aan het aantal zorgpolissen dat ze aanbieden, en die in de praktijk weinig van elkaar verschillen. De toename van het aantal polissen vindt zij ‘geen goede ontwikkeling’ omdat het niet leidt tot meer keuze voor de consument. Een ander bezwaar van…