cortisol overschot tegengaan met abirateronacetaat

cortisol overschot tegengaan met abirateronacetaat

Bij patiënten met prostaatkanker lukt het met abirateronacetaat (AA) – een prodrug van abirateron dat het enzym CYP17 remt – cortisol en androgenen te onderdrukken. De fase II-studie ABACUS laat zien dat AA ook effect heeft op het cortisoloverschot bij patiënten met het cushingsyndroom en een gevorderd bijnierschorscarcinoom (ACC). Bijnierschorscarcinoom (ACC) is een zeldzame en…

Meer osteoporose en osteopenie bij vrouwen met bijnieradenomen

Meer osteoporose en osteopenie bij vrouwen met bijnieradenomen

Bij patiënten met bijnieradenomen die overmatig cortisol produceren, komen ook osteoporose en osteopenie (OS/OP) meer dan gemiddeld voor. Nieuw onderzoek laat zien dat het verband tussen de hoeveelheid cortisol en OS/OP verschilt tussen mannen en vrouwen. De studieresultaten zijn gepresenteerd tijdens een late breaking-postersessie. In totaal 237 patiënten met cortisoloverschot (CE), Cushing-syndroom en milde autonome…