Kinderen met obesitas en afbuigende lengtegroeicurve: ziekte van Cushing?

Kinderen met obesitas en afbuigende lengtegroeicurve: ziekte van Cushing?

Obesitas op de kinderleeftijd is een veelvoorkomend en toenemend probleem. Om deze reden is het belangrijk om alarmsymptomen te definiëren wanneer er reden is tot aanvullend onderzoek.1 Wanneer een kind fors in gewicht toeneemt en daarbij een voor de rijpingsleeftijd te lage lengtegroeisnelheid heeft, is dat een alarmsymptoom. Endocriene aandoeningen moeten dan worden…