Herhaalprik tegen ernstige COVID-19 blijft goed beschermen

Herhaalprik tegen ernstige COVID-19 blijft goed beschermen

Na de booster was dat 79% In de periode 1 februari tot en met 19 april 2022 was de vaccineffectiviteit van de basisserie 30% tegen ziekenhuisopname. Na de booster was dat 79%. De vaccineffectiviteit tegen ICintensive care-opnames was na de basisserie 38% en na de boostervaccinatie 89%. Dit betekent dat de kans op…

Collectiviteitskorting definitief uit Zvw

Collectiviteitskorting definitief uit Zvw

Op 10 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) die de afschaffing van de collectiviteitskorting op de basispolis regelt. Dit betekent dat ook het restant van maximaal 5 procent dat nog was toegestaan bij de basisverzekering zorg per 1 januari verdwijnt. De afschaffing is afgedaan als hamerstuk….