Ziek? We kunnen allemaal iets doen om een vlucht veiliger te maken – Mariëlle Putto

Ziek? We kunnen allemaal iets doen om een vlucht veiliger te maken – Mariëlle Putto

Op 15 oktober jl spraken wij met Mariëlle Putto werkzaam bij Flight Dispatch, het operationeel hart van KLM. Zij is bekend met een bijnieraandoening. Wat een toeval! Voor haar werk heeft ze contact met de crew wanneer er vragen of incidenten zijn in het vliegtuig. Ze ziet dat velen goed geïnformeerd op reis…

Op reis met het vliegtuig?

Op reis met het vliegtuig?

Sunflower, de zonnebloem geeft discreet aan dat mensen extra ruimte, tijd of steun nodig hebben, wanneer zij bijvoorbeeld met het vliegtuig reizen. BijnierNET heeft in een mooie samenwerking met de organisatie Hidden Disabilities Sunflower een nieuw kaartje ontwikkeld. Het kaartje geeft discreet aan dat er sprake is van een niet-zichtbare aandoening door het…

Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte

Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte

Als werkenden een chronische aandoening hebben of leven met de chronische gevolgen van hun ziekte, komt werk in een ander daglicht te staan. Voor hen is behoud van of terugkeer naar werk lastig. Momenteel heeft een op de drie Nederlanders één of meer (chronische) aandoeningen. In totaal zijn dit 5,3 miljoen mensen. De…

“Centraal informatiepunt Chronisch ziek en werk gelanceerd

“Centraal informatiepunt Chronisch ziek en werk gelanceerd

Werk je voor een arbodienst, een vakbond, patiëntenorganisatie of een andere organisatie die mensen met een aandoening of chronische ziekte meer regie wil geven om aan het werk te kunnen blijven? Dan kun je vanaf vandaag terecht bij het Centraal informatiepunt Chronisch ziek en werk (CIP). Wat is het CIP? Het CIP biedt…

Klant is tevreden over zorgverzekeraar, maar mist soms wel uitleg

Klant is tevreden over zorgverzekeraar, maar mist soms wel uitleg

Klanten zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening en adviezen van hun zorgverzekeraar, maar missen soms wel uitleg over hun polis en wat wel of niet wordt vergoed door de verzekeraar. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim negenduizend leden van haar zorgpanel. 86% van de ondervraagden vindt het…

Zorg dat medische gegevens altijd beschikbaar zijn

Zorg dat medische gegevens altijd beschikbaar zijn

Patiëntenfederatie Nederland wil dat de relevante medische gegevens van patiënten beschikbaar zijn voor iedere zorgverlener die hen behandelt. De medische gegevens moeten als het ware met de patiënt meereizen op zijn weg door de zorg. De Patiëntenfederatie kiest daarom voor een systeem waarin medische gegevens altijd zichtbaar zijn voor zorgverleners, tenzij dat de…