COVID-19 en bijnierschorsinsufficiëntie – Zeven vragen aan Michiel Kerstens
|

COVID-19 en bijnierschorsinsufficiëntie – Zeven vragen aan Michiel Kerstens

Noch uit de praktijk, noch uit de literatuur blijkt momenteel overtuigend bewijs voor een verhoogd risico op een ernstige COVID-19-infectie bij mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.’ Tekst: Diana de Veld, wetenschapsjournalist Artikel is gepubliceerd in het blad Endocrinologie, september 2020. Dr. Michiel Kerstens is als internist-endocrinoloog verbonden aan het UMCG. Zijn onderzoeksterrein zijn bijnierziekten en hij is…