Medicijnontwikkeling op een moderne leest
Actualiteit | Medicijnen

Medicijnontwikkeling op een moderne leest

Begin 2015 heeft BijnierNET en haar partners doelen gesteld in de zorg voor mensen met een bijnieraandoening te verbeteren. Deze doelen waren gericht op:– De acute zorg ->  ”eerst noodinjectie spuiten, dan praten”,– Verbeterde diagnosestelling -> “minder diagnostische vertraging”,– De chronische specialistische zorg -> “betere substitutietherapie” en “concentratie van expertise”.Om deze doelen te…