Deelname enquête: arbeid en een endocriene aandoening
|

Deelname enquête: arbeid en een endocriene aandoening

De arbeidsdeelname van mensen met een endocriene aandoening lijkt na recente raadpleging van de achterban van de Bijniervereniging NVACP heel laag. Naar schatting heeft tussen de 45-60% van de mensen een betaalde baan en bijna 35-40% geeft aan ooit, eerder hun baan te zijn verloren door de ziekte. Dit is zorgwekkend. Bijniervereniging NVACP,…

Als psycholoog in opleiding tot arts
|

Als psycholoog in opleiding tot arts

In 2011 begon ik, als net afgestudeerd psycholoog, aan mijn promotieonderzoek naar de psychosociale lange termijneffecten van hypofyse-/bijnieraandoeningen. Ik was al sinds lange tijd geïnteresseerd in hoe bepaalde lichamelijke aandoeningen, direct of indirect, invloed kunnen hebben op het psychologisch functioneren. In de literatuur waren er aanwijzingen dat hypofyse-/bijnieraandoeningen naast lichamelijke klachten, ook gepaard…