Introductie en opgave Endo-apotheek
Actualiteit | Medicijnen

Introductie en opgave Endo-apotheek

Tijdens een dag voor de vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP (23 november 2019) heeft Johan Beun, coördinator van BijnierNET, een presentatie verzorgd over het project Endo-apotheek. Het project is speciaal ontwikkeld voor mensen met een hypofyse- of bijnieraandoening en het is daarom zo belangrijk dat vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP van de hoed…

Initiatief standaardisatie bijniermedicatie Isala
Actualiteit | Medicijnen

Initiatief standaardisatie bijniermedicatie Isala

Ace Pharmaceuticals heeft op verzoek van BijnierNET een portfolio voor bijniermedicatie ontwikkeld. De reden daarvoor was wisselende beschikbaarheid van bijniermedicatie en dientengevolge frequente wisselingen van merk en leverancier. Voor substitutietherapie is dit zeer ongewenst. Het gaf veel onrust bij patiënten, de naasten en de apothekersassistenten. Momenteel is alleen de (witte) hydrocortison 20 mg tablet…